hlavička
Uvodní stránka > Produkty > Signalizace sestra-pacient > TREX D-POS >

TREX D-POS

Dohledový systém pro osoby se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou

 

 

Poziční vysílač D-POS s anténou D-ANT

TREX D-POS je nadstavba signalizačního systému TREX pro dohled nad osobami se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou.

Nejčastějším použitím je informování personálu, že určitý klient opouští budovu, či zahradu domova. Jakmile klient projde dveřmi objektu či bránou zahrady, signalizují kapesní jednotky Trex personálu, kdo a kudy odchází.

Nadstavba D-POS sestává z pozičních vysílačů rozmístěných na vhodných místech, kde je potřeba monitorovat pohyb klientů.

Poziční vysílače mají svoje identifikační číslo a navíc je lze zároveň sdružovat  do 16 zón, které se mohou navzájem prolínat. Tím je umožněna velká variabilita konfigurace systému.

 

 

D-ATOM 2

Klienti nosí malé lehké náramkové vysílače D-ATOM s nerozepínatelným páskem. Tyto náramkové vysílače jsou vodotěsné a mají tlačítko pro přivolání sestry, které může, nebo nemusí být aktivní.
U každého náramku lze nastavit, do kterých prostor má klient oprávnění vstoupit a do kterých ne. Někteří klienti tak např. mohou smět sami na zahradu a systém vyšle upozornění až když by opouštěli tuto zahradu.

 

 

Trex 2G D-POS

Hlášení o pohybu klientů jsou zasílány na kapesní jednotky TREX. Jelikož personál nosí tyto terminály neustále u sebe, jsou všichni okamžitě informováni o tom, kdo a kudy odchází. Zachycení klienta a přivedení zpět je tak maximálně zjednodušeno.
Systém lze doplnit i o zvukovou signalizaci opuštění budovy  pomocí bzučáku na chodbě a další možnosti.

 

 

Příklad využití systému D-POS v praxi:
Domov seniorů, kde někteří klienti již počínají jevit menší či větší známky stařecké demence a s tím související dezorientace.
Někteří klienti nemají oprávnění opustit oddělení, jiní smějí do společných prostor. Žádný klient nesmí bez doprovodu opustit budovu. Jakmile projde klient do zakázané zóny, jsou pracovníci okamžitě informováni na svých kapesních jednotkách.

Specifika péče o osoby se stařeckou demencí
V mnoha domovech seniorů se potýkají s problémy souvisejícími s počínající, či již pokročilou stařeckou demencí svých klientů.
Tyto osoby bývají občas, a po určité době již nepřetržitě, zmatené a dezorientované. Jedním z projevů této dezorientace je častá snaha opustit domov kde jsou ubytovaní. Tato aktivita bohužel přináší velké problémy personálu, který je za své klienty odpovědný. Pokud se nejedná o oddělení se zvláštním režimem, nelze klienty zamykat a tím je vše složitější. Je známo mnoho případů, kdy klienti domov svévolně opustili a byly poté složitě hledáni ve městě či po lesích městskou nebo státní policií.
Stane-li se to například v zimě, kdy venku mrzne, je riziko újmy na zdraví značné. Stejně tak hrozí velké riziko na rušných komunikacích, kde se dezorientovaní klienti mohou snadno stát obětí dopravní nehody.

D-POS schéma

Opouští-li rizikový klient budovu, je o tom personál okamžitě informován

klient opouští budovu

Systém TREX D-POS může hlídat také zahradní branky a brány, kde riziko svévolného opuštění je největší a kontrola personálem nejkomplikovanější.

D-POS u brány

spřátelené weby: www.paging.cz , www.pager.cz