hlavička
Uvodní stránka > Produkty > Ochrana pracovníků > Trex >

Bezdrátová tísňová signalizace T R E X

Systém tísňové signalizace pro přivolání pomoci v případě napadení, úrazu nebo nevolnosti

náramkové tlačítko ATOM a kapesní jednotka TREX

 • Systém speciálně vyvinutý pro potřeby přivolání pomoci v případě nouze
   
 • Pracuje v rámci budovy, nebo areálu
   
 • Nevyužívá mobilní sítě, provoz je tudíž zcela zdarma a nemůže dojít ke zpoždění signálu z důvodu momentálního přetížení sítí
   
 • Díky přenosné kapesní jednotce lze tísňové volání přijmout kdekoli v areálu
   
 • Kapesní jednotka pro pracovníky poskytující pomoc signalizuje volání pípáním a vibrací, na displeji se zobrazí, kdo volá, případně i kde se zhruba nachází
   
 • Tísňové tlačítko ve formě náramku je v případě napadení rychle a snadno dosažitelné. Napadený pracovník/ce je v takové situaci ve stresu a přivolání pomoci je nutné co nejvíce usnadnit
   
 • K dispozici je též náramkové tísňové tlačítko se zabudovaným detektorem pádu
   
 • Pracovník poskytující pomoc má možnost si přivolat v případě potřeby asistenci dalších kolegů
   
 • Náramkové tísňové tlačítko i kapesní jednotka jsou velmi malé a lehké a jejich celodenní nošení nijak pracovníky neobtěžuje
   
 • Zcela odpadají prašné a hlučné instalační práce uvnitř budov, zprovoznění je snadné a rychlé
   
 • Celé řešení není finančně nijak náročné

 

 

Komponenty systému TREX

Trex security

TREX – Kapesní jednotka
Slouží k příjmu volání především z tísňových tlačítek ATOM, ale i dalších zařízení ze sortimentu firmy NEAT (max. 64 zařízení do jednoho Trexu).
Příjem zprávy je indikován akustickou a vibrační signalizací a zároveň je na displeji zobrazena informace o volajícím. Pokud jsou v systému použity moduly D-POS a náramky D-ATOM, lze sdělit i přibližné místo, kde se volající nachází.
Z přístroje TREX lze přivolat asistenci jiného pracovníka ochranky, který je také vybaven TREXem, nebo např. spustit akustickou či jinou signalizaci v případě nebezpečí.
V krátké době bude k dispozici nové provedení s barevným displejem a novými funkcemi!

tlačítko ATOM (jako náramek a přívěsek)

ATOM – Náramek s tísňovým tlačítkem
Slouží pro přivolání pomoci. Nosí se jako náramkové hodinky nebo zavěšený na krku. Je možné jej použít též jako pevně umístěné tlačítko.
ATOM je napájen Lithiovou baterií s životností 5-10 let.
Je vodotěsný a mechanicky odolný.

opakovač Repo plus

REPO+ - Rádiový opakovač
Slouží ke zvětšení radiového dosahu. Přijímá signál z jednotlivých komponentů NEAT a zesílený jej znovu vyšle. Při použití více opakovačů lze pokrýt i poměrně velké objekty. Obsahuje záložní akumulátor pro případ výpadku proudu.

detektor FALL

FALL –  Náramkové tísňové tlačítko s detektorem pádu
Automaticky detekuje pád pracovníka na zem. Snímá zrychlení ve dvou různých osách a pomocí „inteligentního“ vyhodnocení maximalizuje spolehlivost detekce. Nosí se na opasku od kalhot.
Je vhodný především tehdy, hrozí-li nebezpečí, že z nějakého důvodu nemusí pracovník stihnout sám stisknout náramkové tlačítko.

rohožka SafeFloor

SafeFloor – detekční rohožka
Vhodná například pro kontrolu pohybu, automaticky odešle signál, pokud si na ni nekdo stoupne.
Komunikuje bezdrátově.

modul PIR

PIR - Infračervené bezdrátové čidlo
Čidlo slouží k monitorování pohybu. Může například hlídat určité prostory, kam je zakázán přístup apod.

modul DOOR

DOOR – Bezdrátový dveřní kontakt
Pomocí magnetu a jazýčkového relé může hlídat dveře a okna a jejich otevření signalizovat na kapesní jednotce TREX.
Má zabudované hodiny, takže je možné nastavit doby činnosti a nečinnosti (např. automatické zapnutí večer a vypnutí ráno). Mimo to je možné modul zapnout a vypnout manuálně.

detektor SMOKE

SMOKE – Bezdrátový detektor kouře
Detekuje kouř a tím možný požár. Vedle akustické signalizace odešle také zprávu na kapesní přijímač TREX.

detektor TEMP

TEMP – Bezdrátový teplotní detektor požáru
Detekuje zvýšenou teplotu v místnosti způsobenou požárem. Je vhodný do míst, kde nelze použít kouřový detektor z důvodu možného výskytu kouře, prachu, páry apod.. Může jít například o kuchyňské prostory, dílny atd.

detektor GAS

GAS – Bezdrátový detektor plynu
Detekuje zemní plyn,  propan-butan, nebo kysličník uhelnatý CO (podle typu).

detektor FLOOD

FLOOD – Bezdrátový detektor vytopení
Detekuje vodu na podlaze v případě zapomenutí vypnutí vodovodního kohoutku apod.

modul INKA

INKA - Modul pro připojení k dalším zařízením (5 vstupů)
Obsahuje 5 digitálních vstupů, z toho 2 mohou být použity i jako analogové (0 až 3V). Umožňuje sledovat stav například dveřních, okenních, nebo jiných kontaktů, analogové vstupy mohou sledovat např. hodnotu napětí na výstupu nějakého lékařského, či jiného zařízení.

modul IOR

IOR - Propojovací a ovládací modul (5 vstupů, 1 výstup)
Obsahuje 5 digitálních vstupů, pomocí kterých je možné sledovat stav například dveřních, okenních, nebo jiných kontaktů. Má i jeden výstup, který může být dálkově aktivován.

modul LINK

LINK - Modul pro dálkové ovládání
Přijímá radiový signál od 8 různých přístrojů. Na základě přijetí signálu sepne výstupní relé. Výstup může mít časovou, přepínací nebo trvalou charakteristiku.
Využít se může například pro sepnutí dalšího zařízení nebo signalizace (světlo, siréna) na základě stisknutí tlačítka ATOM, aktivace hlásiče PULL,  aktivace některého ze vstupů INKA, nebo pro propojení s konvenční drátovou signalizací apod.

D-Server

D-SERVER
Centrální jednotka umožňující
archivaci provozu, nastavení denních/nočních/víkendových služeby, propojení s PC, LAN, SMS, pagingem, telefonním systémem DECT atd.

telefon NEO

NEO - Telefonní modul
Připojuje se k pevné telefonní lince. V případě aktivace poplachu může postupně volat až na 4 různá telefonní čísla. Komunikuje s PCO celou řadou protokolů, mimo jiné Contact ID.
Umožňuje i hlasitou telefonní komunikaci.

 

 

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY PRO DOHLEDOVÉ A LOKALIZAČNÍ FUNKCE:

náramek D-ATOM

D-ATOM – Náramek s nouzovým tlačítkem a lokalizací
Jako ATOM, ale navíc s možností lokalizace polohy. Pokud jsou v objektu rozmístěny moduly D-POS, obsahuje volání i informaci o přibližné poloze.

modul D-POS

D-POS – Vysílač lokalizační informace
Modul D-POS vysílá magnetické pole s lokalizační informací. Pokud se do jeho blízkého okolí dostane náramek D-ATOM, tuto informaci si načte. V závislosti na nastavení může poté D-ATOM buď okamžitě odeslat pokyn např. k odemčení nebo otevření dveří, nebo si D-ATOM tuto informaci uloží a odešle ji, až když je stisknuto nouzové tlačítko. Na Trexu se poté zobrazí nejen kdo volá, ale i kde se volající nachází.
Modul D-POS vysílá magnetické pole pomocí 1 až 2 feritových antén, nebo drátových smyček. Každá anténa nebo smyčka může mít vlastní identifikaci, takže vytváří samostatný lokalizační bod.

anténa D-ANT

D-ANT - Feritová anténa
Vysílá magnetické pole modulu D-POS

modul D-DOOR

D-DOOR – modul pro ovládání elektrického zámku
Slouží k automatickému odemykání/otevírání či dveří pro personál vybavený náramkem D-ATOM. Pracuje dohromady s moduly D-POS.

 

 

Výhody systému Trex:

1. Je technologicky vyspělý. To se projevuje například tím, že

 • jednotlivá zařízení jsou velmi malá a lehká, takže jejich celodenní používání personál neobtěžuje. Tísňová signalizace může dobře plnit svoji funkci pouze tehdy, mají-li pracovníci tísňová tlačítka skutečně neustále u sebe.
   
 • životnost baterií  tísňových tlačítek je velmi dlouhá (5-10 let)
   
 • systém používá obousměrnou radiovou komunikaci, takže je provozně spolehlivější a umožňuje funkce navíc, jako přivolání asistence, eskalaci volání na další pracovníky pokud první nereaguje, nebo optické potvrzení příjmu volání dvoubarevnou LED diodou na náramku (pokud se barva diody změní z červené na zelenou, náramek se “dovolal”)

2. Má řadu doplňkových funkcí; vedle té základní, což je přivolání pomoci, dokáže například, pokud obsahuje dodatečné moduly, určit přibližnou polohu volajícího a archivovat záznamy o provozu.

3. Má bohaté možnosti příslušenství a dalšího rozšiřování, takže ani když v budoucnu Vaše nároky a požadavky porostou, nepřestane jim stačit.

 

 


 

ke stažení:

prospekt systému TREX

 

nova
Reportáž TV Nova o tisňové signalizaci TREX ve Svitavské nemocnici, vysílané v televizních novinách 21.1.2011, můžete shlédnout na YouTube
zde.

spřátelené weby: www.paging.cz , www.pager.cz