hlavička
Uvodní stránka > Produkty > SMS Messaging >

Zařízení pro odesílání zpráv SMS

Tam, kde z nějakého důvodu není vhodné budovat lokální pagingový systém, či buňkovou telefonní síť DECT, může být nejlepším řešením zasílání zpráv pomocí SMS na mobilní telefony zaměstnanců.

Vzhledem k masovému rozšíření mobilních telefonů se nabízí možnost využit je i k vnitropodnikové komunikaci. Jak však zároveň docílit toho, aby toto využití bylo praktické, efektivní a nebylo extrémně provozně drahé?
Řešení nabízí systém Fusion. Pomocí modulů tohoto systému je možné dosáhnout toho, že odeslání textové zprávy na telefon je velmi snadné. Tím dojde k přednostnímu používání SMS zpráv před hlasovým spojením a tudíž úspoře finančních nákladů.
Díky systému Fusion je také možné odeslat SMS zprávu zcela automaticky z různých strojů a zařízení, takže není nutné spoléhat na lidský faktor v případě nouzových situací.
Na různá místa je také možné nainstalovat tlačítka, při jejichž stisknutí dojde k automatickému odeslání textové zprávy na jeden, nebo více telefonů (zároveň s tím mohou být také odeslány zprávy na pagery, e-mailové adresy atd.). Pokud vznikne nějaká nouzová situace, nebo je potřeba okamžitě reagovat na nějakou událost, není nutné shánět telefonní čísla a přemýšlet kdo má zrovna službu. Stačí stisknout tlačítko a Fusion se postará o okamžité doručení zprávy zodpovědným osobám.

modul CMM
modul ADM
modul TIM
modul CCM

Commtech CMM (Cellular Messaging Module)
Jedná se o GSM modul pro komunikaci pomocí SMS. Ve spolupráci s dalšími moduly řady Fusion dokáže odesílat a přijímat textové zprávy.
Při propojení CMM s ADM je možné odesílat textové zprávy sepnutím kontaktu.
Při propojení CMM s TIM je možné odesílat numerické SMS zprávy z podnikových telefonních přístrojů.
S využitím modulu CCM vznikne velmi sofistikovaný messagingový systém.

Commtech ADM (Alarm Dispatch Module)
Modul ADM slouží k odeslání textové zprávy na základě sepnutí kontaktu. ADM má 16 vstupů, které dokáží detekovat sepnutí, rozepnutí, nebo změnu stavu.
Na základě aktivace jednoho ze vstupů odešle ADM  textovou zprávu přednastavenému příjemci či skupině příjemců.
ADM je možné nastavit tak, že pokud nedojde k odstranění příčiny aktivace daného vstupu, eskaluje se událost na další příjemce. V praxi to znamená, že pokud první odeslaná zpráva nezajistí nápravu, odešle se další zpráva jiné skupině
Je také možné nastavit, že aktivaci jednoho vstupu (zdroj poplachu) je nutné potvrdit aktivací jiného vstupu (potvrzení přijetí zprávy). Pokud k tomu nedojde, opět dochází k eskalaci na další příjemce.
To je velmi výhodné, pokud je důležité zajistit, aby skutečně došlo k vyřešení dané události.

Commtech TIM (Telephone Interface Module)
Modul TIM se připojuje k telefonní lince a slouží k odeslání zprávy z běžného podnikového telefonního přístroje.
Běžné klasické telefonní přístroje mají pouze číselnou klávesnici, a proto umožňují odeslat pouze číselnou zprávu. To však nemusí být až tak na závadu. Například v podnikovém prostředí, kdy je nutné sehnat nějakého pracovníka, který má u sebe  mobilní telefon, obvykle stačí mu sdělit, na jaké telefonní číslo se má ozvat. Při použití  TIM je možné z kteréhokoliv podnikového telefonu odeslat na mobil například číslo interní linky, na které má sháněná osoba zavolat. Ta jde k nejbližšímu pevnému telefonu a zavolá tomu, kdo ji sháněl. Hlasová komunikace se odehrává zdarma po interní telefonní síti. Díky TIM mají tuto možnost všichni pracovníci, aniž by museli vlastnit firemní mobilní telefon, či mít přístup k počítači a internetu. Stačí zvednout nejbližší telefon, kterých je obvykle v podniku dostatek ...

Commtech CCM (Central Control Module)
Pokud se využije modul CCM, vznikne opravdový systém pro Unified Messaging.
CCM je řídícím prvkem, ke kterému se připojují další moduly řady Fusion.
CCM má díky interní databázi uživatelů nejen bohatší programovací možnosti pokud jde o odesílání zpráv, ale především umožňuje využití více modulů řady Fusion najednou a tak zajistit například možnost odeslat jednu zprávu různým typům příjemců - mobilním telefonům, pagerům, telefonům DECT a e-mailovým adresám.
CCM má v sobě zabudovaný webový i e-mailový server pro odesílání zpráv. 

pdf

Prospekt
CMM (AJ)

pdf

Prospekt
ADM (AJ)

pdf

Prospekt
TIM (AJ)

pdf

Prospekt
CCM (AJ)

Příklady možných aplikací:

Přivolání technika při poruše výrobní linky
Pracovníci u výrobní linky mají na dosah tlačítka pro případ různých technických poruch či potíží s výrobními surovinami.
Stisknutí tlačítka okamžitě přivolá osobu, která je odpovědná za řešení vzniklého problému. Pracovník linky nemusí nikoho shánět, ani přemýšlet, kdo má zrovna službu. Doba od vzniku problému do jeho odstranění se tak maximálně zkracuje

Přenos poplachových signálů v elektrárně
Průmyslové poplachové signály z technologie i tlačítka ve velíně mohou sloužit pro automatické i manuální přivolání strojníků.

Svolání lékařských týmů v nemocnici
Pomocí dobře přístupných a výrazně označených tlačítek vyhrazených pro různé lékařské týmy složené podle typů zranění přijímaných pacientů je možné nejrychlejším možným způsobem přivolat v případě potřeby patřičný tým.

Virtuální podnikový paging
Pomocí systému Fusion a mobilních telefonů lze snadno vytvořit virtuální podnikový pagingový systém. Fusion má všechny hlavní funkce, pro které jsou pagingové systémy tak oblíbené, t.j. schopnost snadno a rychle kontaktovat spolupracovníky a předat jim důležité zprávy.
Mobilním telefonům lze přidělit 2-, 3-, nebo 4-místná virtuální čísla, která mohou být například shodná s podnikovou interní linkou - pro snadné zapamatování.
Pokud je potřeba rychle sehnat nějakého pracovníka, není třeba zjišťovat číslo jeho mobilu, stačí pomocí Fusion odeslat zprávu na toto virtuální číslo. Odeslání zprávy může být velmi jednoduché - e-mailem, pomocí webové stránky na intranetu, nebo zavoláním na vybrané interní telefonní číslo, ke kterému je systém Fusion připojen.
Jedním z hlavních účelů tohoto řešení je maximálně zjednodušit pracovníkům odesílání vzkazů na telefony spolupracovníků a omezit tak zneužívání mobilů pro vnitrofiremní komunikaci, která je zbytečná a nákladná.
Další podstatnou výhodou je, že textová zpráva dovoluje reagovat ve vhodnou dobu a nevyrušuje pracovníka při právě prováděné činnosti tak, jako hlasové volání. Hlasová komunikace může být v některých případech také neetická či nevhodná z jiných důvodů..

spřátelené weby: www.paging.cz , www.pager.cz