hlavička
Uvodní stránka > Produkty > Ochrana pracovníků >

Bezpečnost práce - systémy pro ochranu osamocených pracovníků, nebezpečné prostředí a třísměnné provozy.

V mnoha různých zaměstnaných hrozí pracovníkům nebezpečí ohrožení života, či zdraví. Ať už z důvodu napadení, zranění, nebo prostě proto, že pracují sami a v případě, že se jim něco stane, budou nalezeni až po mnoha hodinách.
Za práci o samotě je považováno, pokud pracovník není na dohled či doslech ostatních spolupracovníků, nemusí mu při tom hrozit žádné specifické nebezpečí. V případě i relativně banálního pracovního úrazu, nebo zdravotních potíží, však z důvodu prodlení při poskytnutí pomoci hrozí možnost vážných následků. Taková pracoviště se nacházejí skoro ve všech organizacích.
Zaměstnavatel je povinen vytvořit svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby rizika pracovních úrazů byla minimalizována a v případě nehody byla poskytnuta rychlá a účinná pomoc.

TREX

 

Kapesní jednotka Trex2G + tísňové tlačítko Atom

Bezdrátový tísňový signalizační systém.

Vhodný pro jednodušší aplikace bez speciálních dohledových funkcí.
Má velmi cenově efektivní rádiové pokrytí i rozsáhlých a komplikovaných vnitřních a venkovních prostor.

 

 

EKOTEK

 

Systém Ekotek

Bezdrátový systém pro ochranu osamocených pracovníků a přivolání pomoci v nouzi s lokalizací.

Sofistikovaný systém s  vyspělými dohledovými funkcemi.
Vyniká přesným určením polohy pracovníků i ve vnitřních prostorách.

 

 

SWISSPHONE SOS

 

Tísňový hlásič TRIO

Tísňový komunikátor GSM / GPS s řadou vyspělých ochranných funkcí.

Unikátní schopností lokalizace polohy ve venkovních i vnitřních prostorách. Nepostradatelný ve velkých areálech, kde se pracovník může nacházet jak ve venkovních prostorách, tak uvnitř objektů.
Pro komunikaci používá mobilní síť GSM, nepotřebuje proto žádnou vlastní rádiovou infratrukturu.

Možné aplikace:

Provozy, kde pracovníkům hrozí nebezpečí:
- nebezpečné průmyslové provozy
- pracoviště, kde hrozí fyzické napadení
- provozy, kde pracují osamocení pracovníci a kde v případě úrazu, či nevolnosti, hrozí prodlení v poskytnutí pomoci

Systémy Trex a Ekotek jsou vhodné například pro:
- různé průmyslové provozy
- psychiatrické léčebny
- nemocnice (ambulance, neurologická oddělení)
- úřady
- noční provozy
- odloučená pracoviště
- a mnoho dalších

spřátelené weby: www.paging.cz , www.pager.cz