hlavička
Uvodní stránka > Produkty > Signalizace sestra-pacient > NurseTab >

NurseTab IP - signalizace sestra-pacient nové koncepce

Zcela nový systém sestra pacient pro zdravotnická a sociální zařízení s unikátními vlastnostmi
 

NurseTab-jednotka do pokoje

Sestra a NurseTab


Klíčové nadstandardní vlastnosti signalizace NurseTab IP:

■ Hlasová a obrazová komunikace po drátové nebo bezdrátové IP síti

■ Nástěnné jednotky s barevnou dotykovou obrazovkou pro pokoje i sesternu

■ Elektronická evidence provedených činností u klienta pomocí dotykové obrazovky
  (péče, lékařské záznamy, úklid...)

■ Pacient má možnost výběru jídla z aktuální denní nabídky

■ Cena srovnatelná s konvenčnímy systémy

■ Možnost napojení na stávající starší systémy sestra-pacient - postupný přechod k novému řešení
 

Přehled základních modulů systému NurseTab IP:

NurseTab-jednotka do pokoje


Nástěnná jednotka do pokoje klienta

- Barevná dotyková obrazovka 9”
- Softwarová tlačítka s možností volitelné konfigurace
- Vedle přivolání sestry také přenos hlasu a obrazu do jednotky na sesterně a do jednotky v místnosti lékaře
- Jednotka může při příchodu sestry požadovat zadání osobního PINu, aby se dalo sledovat kdo, a jak rychle, reaguje na požadavky klientů
- Přivolání asistence dalších sester/pečovatelek
- Přivolání lékaře
- Tlačítko “Noční kontrola” pro kontrolu nočních obchůzek
- Noční režim s vypnutou obrazovkou
- Možnost prohlédnout si zpětně péči provedenou u klienta (např pro kontrolu ze strany členů rodiny, že péče je poskytována v potřebném rozsahu)
- Zobrazení volání z jiných pokojů
 

NurseTab-jednotka do sesterny


Nástěnná jednotka do sesterny

- Barevná dotyková obrazovka 9”
- Softwarová tlačítka s možností volitelné konfigurace
- Přenos hlasu a obrazu z pokojových jednotek
- Funkce přivolání asistence, přivolání lékaře
- Možnost promluvit do všech pokojů najednou (funkce místního rozhlasu)
 

InfoTab-elektronická nástěnka


Elektronická informační tabule InfoTab
- Montuje se na chodby a do vstupních prostor nebo recepce
- Zobrazuje volání klientů
- V klidovém stavu má funkci elektronické nástěnky
- Zobrazuje informace o domově, kalendář kulturních akcí, aktuální nabídku jídel atd.
- Zobrazuje blahopřání k narozeninám klientů domova
- Zobrazuje přehled aktuálních zpráv a předpověď počasí
 

NurseLog-centrální jednotka


NurseLog - centrální jednotka

Centrální server s veškerým softwarem a nastaveními. Umožňuje:
- archivaci provozu
- analýzu provozních dat
- dálkovou správu a diagnostiku
- propojení s jiným systémem sestra-pacient
- propojení s telefonním systémem (DECT, Cisco)
- grafické zobrazení volání na půdorysu objektu
- a mnoho dalších funkcí
 

Pear-kabelové tlačítko

Kabelové tlačítko k lůžku
- pro imobilní klienty
- může obsahovat též tlačítko pro ovládání osvětlení

Door light-světlo nad dveře


Světlo nad dveře

- Ctyři barvy pro indikaci těchto stavů
1. Probíhající volání klienta (červená)
2. Přítomnost sestry na pokoji (zelená)
3. Asistenční volání (oranžová)
3. Volání lékaře a přítomnost lékaře na pokoji (modrá)
 

 

 

 

 

 

 

Signalizace NurseTab získala na výstavě ForSenior hlavní cenu Grand Prix za unikátní a velmi progresivní řešení.

 

spřátelené weby: www.paging.cz , www.pager.cz