hlavička
Uvodní stránka > Produkty > Signalizace sestra-pacient > D-TREX >

Bezdrátová signalizace D-T R E X

Nejlepší bezdrátový signalizační systém sestra-pacient na našem trhu, vylepšený dále o centrální server, zvýšenou flexibilitu, archivaci provozu, nastavení přes webové rozhraní a další. Nyní ve své druhé generaci.

náramkové tlačítko ATOM a kapesní jednotka TREX
 • Provoz je řízen centrálním počítačem D-Server, volání klientů přijmou sestry na přenosných kapesních jednotkách Trex
  Kapesní jednotka signalizuje volání pípáním a vibrací, na displeji se zobrazí, kdo volá
 • Díky náramkovému tlačítku má klient možnost přivolat sestru, i když je mimo lůžko, např. upadne-li uprostřed pokoje, na chodbě, nebo ve venkovních prostorách
 • Sestra má možnost si přivolat v případě potřeby asistenci
 • Zcela odpadají prašné a hlučné instalační práce uvnitř budovy, zprovoznění je téměř okamžité
 • Kapesní jednotka je velmi malá a lehká a její celodenní nošení nijak sestru neobtěžuje
 • Funkce dohledu nad klienty s demencí dokáže mimo jiné sestru upozornit, když klient svévolně opouští budovu
 • D-Server umpžňuje celou řadu vyspělích funkcí, jako je:
  - archivace provozu
  - správa a nastavení přes webové rozhraní
  - nastavení denních, nočních a víkendových služeb
  - vytváření skupin pracovníků podle provozních požadavků
  - eskalace alarmů (nezareaguje-li během nastaveného času nikdo z první skupiny příjemců, je alarm eskalován na další skupinu atd.
  - dálková správa a diagnostika
  - kontrola personálu, zda a za jak dlouho přišel k pacientovi
  - další sofistikované konfigurační možnosti

 

 

Komponenty systému D-TREX

D-Server

D-SERVER
Centrální jednotka umožňující
velkou flexibilitu provozních parametrů systému, archivaci provozu, nastavení denních / nočních / víkendových služeby, propojení s PC, LAN, SMS, pagingem, telefonním systémem DECT atd.

jednotka TREX

TREX – Kapesní jednotka
Slouží k příjmu volání především z poplachových tlačítek ATOM, ale i dalších zařízení ze sortimentu firmy NEAT
Příjem zprávy je indikován akustickou a vibrační signalizací a zároveň je na displeji zobrazena informace o volajícím (např. číslo pokoje a lůžka, nebo jméno). Pokud jsou v systému použity moduly D-POS a náramky D-ATOM, lze sdělit i místo, odkud pacient volá.
Z přístroje TREX lze přivolat asistenci jiné sestry, která je také vybavena TREXem, nebo např. spustit akustickou či jinou signalizaci v případě nebezpečí. Je malý (100x48x21mm) a lehký (jen 60g včetně akumulátoru).
V krátké době bude k dispozici nové provedení s barevným displejem a novými funkcemi!

tlačítko ATOM

ATOM – Náramek s nouzovým tlačítkem
Slouží pro přivolání sestry. Nosí se jako náramkové hodinky (což je obvykle nejpraktičtější), nebo zavěšený na krku. Je možné jej použít též jako nástěnné tlačítko a to např. i ve sprše. Za šňůrku může též viset nad lůžkem v dosahu ležícího klienta. ATOM je napájen Lithiovou baterií s životností 5-10 let. Je vodotěsný a mechanicky odolný a také malý a lehký (jen 12g), takže se velmi snadno nosí.

adaptér HAPA

HAPA - Adaptér pro ATOM
Adaptér vyrobený z akrylátového skla, sloužící snadnému stisknutí tlačítka ATOM, pokud by senioři nebo invalidé měli potíže s používáním menšího tlačítka na přístroji. Umožňuje spustit poplach např. loktem, hlavou, nebo jinou částí těla. Lze také připevnit na zeď.

opakovač Repo plus

D-TECT - Základnová stanice
Slouží k pokrytí objektu radiovým signálem. K centrální jednotce je připojena sběrnicí RS485 (jeden kroucený pár). Napájení je dálkové po sběrnici, s centrálním zálohováním. Při použití patřičného počtu základnových stanic lze pokrýt i  velké objekty.

jednotka ROOM

ROOM – Bezdrátová pokojová jednotka
Umožňuje obvyké funkce, jako přivolání lékaře, přivolání sestry, potvrzení o příchodu personálu na pokoj
Umožňuje využití také jako nástěnná lůžková jednotka s možností připojení volací šňůry s tlačítkem.

hlásič PULL

PULL – Bezdrátový nástěnný táhlový hlásič
Vhodný například do koupelen, wc nebo i jako pokojový nástěnný hlásič. Díky dlouhé šňůrce je snadno dosažitelný i ze země (např. po uklouznutí na mokré podlaze, nebo ve sprchovém koutu apod.).

detektor FALL

FALL – Tísňové tlačítko s detektorem pádu
Vedle manuálního přivolání sestry umožňuje automaticky detekovád pád na zem. Snímá zrychlení ve dvou různých osách a pomocí „inteligentního“ vyhodnocení maximalizuje spolehlivost detekce.

rohožka SafeFloor

SafeFloor – detekční rohožka
Vhodná například pro kontrolu pohybu klientů.
Komunikuje bezdrátově.

podložka SafeBed

SafeBed – podložka pod matraci pro detekci životních funkcí, opuštění, nebo pádu z lůžka
Detekuje mikropohyby způsobené dechem a tlukotem srdce. Informuje sestru, pokud dojde k zástavě dechu a srdce, nebo pokud klient vstane, či spadne z lůžka.
Komunikuje bezdrátově .

podložka Epilepsy Alarm

Epilepsy Alarm – podložka do lůžka pro detekci epilept. záchvatu
Jako SafeBed, navíc s detekcí epileptických křečí.
Komunikuje bezdrátově.

jednotka Urinal Alarm

Urinal Alarm – podložka do postele pro detekci moči
Detekuje pomočení a informuje sestru na displeji přijímače TREX.
Komunikuje bezdrátově.

modul PIR

PIR - Infračervené bezdrátové čidlo
Čidlo slouží k monitorování pohybu a informování sestry. Může například hlídat určité prostory, kam by pacienti neměli mít přístup apod.

modul DOOR

DOOR – Bezdrátový dveřní/okenní kontakt
Pomocí magnetu a jazýčkového relé může hlídat dveře a okna a jejich otevření signalizovat na kapesní jednotce TREX, nebo jiným způsobem. Má zabudované hodiny, takže je možné nastavit doby činnosti a nečinnosti (např. automatické zapnutí večer a vypnutí ráno). Mimo to je možné modul zapnout a vypnout manuálně.

detektor SMOKE

SMOKE – Bezdrátový detektor kouře
Detekuje kouř a tím možný požár. Vedle akustické signalizace odešle také zprávu na kapesní přijímač TREX.

detektor TEMP

TEMP – Bezdrátový teplotní detektor požáru
Detekuje zvýšenou teplotu v místnosti způsobenou požárem. Je vhodný do míst, kde nelze použít kouřový detektor z důvodu možného výskytu kouře, prachu, páry apod.. Může jít například o kuchyňské prostory, dílny atd.

detektor GAS

GAS – Bezdrátový detektor plynu
Detekuje zemní plyn,  propan-butan, nebo kysličník uhelnatý CO (podle typu) a může tak upozornit na zapomenutý zapnutý sporák, špatně fungující karmu apod.

detektor FLOOD

FLOOD – Bezdrátový detektor vytopení
Detekuje vodu na podlaze v případě zapomenutí vypnutí vodovodního kohoutku apod.

modul INKA

INKA - Modul pro připojení k dalším zařízením (5 vstupů)
Obsahuje 5 digitálních vstupů, z toho 2 mohou být použity i jako analogové (0 až 3V). Umožňuje sledovat stav například dveřních, okenních, nebo jiných kontaktů, analogové vstupy mohou sledovat např. hodnotu napětí na výstupu nějakého lékařského, či jiného zařízení.

modul IOR

IOR - Propojovací a ovládací modul (5 vstupů, 1 výstup)
Obsahuje 5 digitálních vstupů, pomocí kterých je možné sledovat stav například dveřních, okenních, nebo jiných kontaktů. Má i jeden výstup, který může být dálkově aktivován.

modul LINK

LINK - Modul pro dálkové ovládání
Přijímá radiový signál od 8 různých přístrojů. Na základě přijetí signálu sepne výstupní relé. Výstup může mít časovou, přepínací nebo trvalou charakteristiku.
Využít se může například pro sepnutí dalšího zařízení nebo signalizace (světlo, siréna) na základě stisknutí tlačítka ATOM, aktivace hlásiče PULL,  aktivace některého ze vstupů INKA, nebo pro propojení s konvenční drátovou signalizací apod.

 

 

 

 

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY PRO DOHLEDOVÉ A LOKALIZAČNÍ FUNKCE:

náramek D-ATOM

D-ATOM – Náramek pro dohled nad klienty s demencí
Umožňuje automaticky spustit poplach, pokud se klient s demencí přiblíží do prostor, kam nemá mít přístup, jako například vchodové dveře apod. (nutné použít modul D-POS)
Náramek D-ATOM může sloužit podobně jako ATOM i k přivolání pomoci stisknutím tlačítka. Pokud jsou v objektu rozmístěny moduly D-POS, obsahuje volání i informaci o přibližné poloze klienta. Tlačítko je možné v případě potřeby u dezorientovaných klientů deaktivovat.
Obvykle se používá s nerozepínatelným páskem, aby nebylo možné ho svévolně sundat.

modul D-POS

D-POS – Vysílač lokalizační informace (poziční maják)
Modul D-POS vysílá poziční signál RFID s lokalizační informací. Pokud se do jeho blízkého okolí dostane náramek D-ATOM, tuto informaci si načte. V závislosti na nastavení může poté D-ATOM buď okamžitě odeslat zprávu sestře, že klient je v místě, kde nemá být, nebo si D-ATOM tuto informaci uloží a odešle ji, až když klient stiskne tlačítko pro přivolání sestry. Na Trexu se poté zobrazí nejen kdo volá, ale i kde se klient nachází.
Modul D-POS vysílá magnetické pole pomocí 1 až 2 feritových antén, nebo drátových smyček. Každá anténa nebo smyčka může mít vlastní identifikaci, takže vytváří samostatný lokalizační bod.

anténa D-ANT

D-ANT - Feritová anténa
Vysílá poziční signál modulu D-POS

modul D-DOOR

D-DOOR – modul pro ovládání elektrického zámku
Při příjmu signálu z náramku D-ATOM uzamkne např. vchodové dveře, aby klient nemohl svévolně opustit budovu, nebo vstoupit do zakázaných prostor. Pokud je v doprovodu sestry a ta má u sebe speciálně naprogramovaný náramek D-ATOM, k uzamčení nedojde.
Alternativně může sloužit k automatickému odemykání/otevírání dveří pro personál vybavený náramkem D-ATOM.

 

 

Proč jsou systémy Trex a D-Trex lepší než ostatní obdobné systémy:

1. Jsou technologicky vyspělejší. To se projevuje například tím, že

- jednotlivá zařízení jsou citelně menší a lehčí, takže jejich celodenní používání neobtěžuje ani personál, ani pacienty a klienty

- životnost baterií  přenosných tlačítek je mnohem delší (5-10 let)

- systém používá obousměrnou radiovou komunikaci, takže je provozně spolehlivější a umožňuje funkce navíc, jako přivolání asistence, eskalaci volání na další sestry pokud první nereaguje, nebo optické potvrzení příjmu volání dvoubarevnou LED diodou na náramku (pokud se barva diody změní z červené na zelenou, náramek se “dovolal”)

2. Mají nejvíce funkcí; vedle té základní, což je přivolání sestry, dokáží například monitorovat pohyb klientů se stařeckou demencí. D-Trex je navíc řízen centrálním serverem, díky kterému lze pohodlně a velmi flexibilně nastavovat chování systému a archivovat záznamy o provozu. Umožňuje mimo jiné nastavit různá pravidla chování systému dle denní doby a dnu v týdnu.

3. Mají nejbohatší možnosti příslušenství a dalšího rozšiřování, takže ani když v budoucnu Vaše nároky a požadavky porostou, nepřestane jim stačit.

 

ke stažení:

prospekt systému D-TREX pro domovy seniorů

prospekt systému D-TREX pro nemocnice

schéma systému D-TREX

spřátelené weby: www.paging.cz , www.pager.cz