hlavička
Uvodní stránka > Produkty > Podnikový paging > ACCESS3000 >

PAGINGOVÝ SYSTÉM MULTITONE ACCESS 3000

Ústředna ACCESS 3000

Pagingový systém MULTITONE ACCESS 30002
Pagingový systém MULTITONE ACCESS 3000 druhé generace se vyznačuje stavebnicovou architekturou, možností využítí řady modulů pro připojení k podnikovým zařízením a v neposlední řadě širokou škálou různých typů kapesních přijímačů. S ohledem na rostoucí potřeby organizace je možné systém libovolně doplňovat o další komponenty a kapesní přijímače. Filozofie vývoje zařízení podporuje kompatibilitu předchozích generací systémů s novými. Je tak možné v dnešním systému ACCESS3000 provozovat i 15 let staré moduly a komponenty, což je v současné elektronice věc zcela nevídaná. Zákazníkovi to šetří náklady, obnovuje jen ty části systému, které již nevyhovují.

 

Komponenty systému:

Kodér C3EI

Řídící jednotka (kodér) C3EI a C3EK
Řídící jednotka je základním modulem pagingového systému. Je v ní uloženo programové vybavení a databáze účastníků. Řídící jednotka řídí chod celého systému, komunikuje s ostatními moduly po datové sběrnici, přijímá o nich požadavky na volání, sestavuje pagingová hlášení, řadí je do fronty dle priorit a odesílá směrem k základnovému vysílači. Řídící jednotka systému umožňuje provozovat až 5000 účastníků. Řídící jednotka umožňuje odesílat číselné, textové a hovorové zprávy. Odesílané zprávy mohou být v délce až 1000 znaků.

Telefonní rozhraní C3TJ

Telefonní rozhraní C3TJ
Telefonní rozhraní je nejpoužívanějším modulem systému. Umožňuje propojit pagingový systém s libovolnou pobočkovou telefonní ústřednou a umožnit přístup do systému pomocí telefonních aparátů. Rozhraní je vybaveno srozumitelnou hlasovou instruktáží v českém jazyce. Přes telefonní rozhraní je možné využít tyto funkce:
- přenos číselných, textových a hovorových zpráv:jednotlivcům či skupinám
- odhlašování a přihlašování v systému (registrace absence)
- převod volání na zastupující osobu po dobu nepřítomnosti

Ovládací panel A3MCX

Manuální ovládací panel numerický A3MCX
Manuální ovládací panely plní v zásadě dvě funkce. Slouží jako terminál pro správu a údržbu systému a slouží obsluze pro rychlý a pohodlný vstup do systému za účelem vyvolání účastníků. Panel bývá zpravidla umístěn na vrátnici, místnosti telefonních spojovatelek či na dispečinku podniku, v místech kde se sdružují požadavky na vyvolání účastníků.

Ovládací panel A3MFX

Manuální ovládací panel alfanumerický A3MFX
Má podobné vlstnosti jako A3MCX, ale umožňuje odesílání textových zpráv.

Dispečerský terminál

Dispečerský terminál
Dispečerský terminál je komfortní pracoviště manuální obsluhy systému umožňující odesílání volných textových zpráv uživatelům i týmům. Terminál se uplatňuje zejména v systémech s velkým počtem účastníků nebo v systémech s textovými kapesními přijímači. Pracovištěm je osobní PC se speciální kartou a programovou aplikací využívající prostředí Windows. 

Rozhraní RS232c

Počítačové rozhraní C3CA
Počítačové rozhraní umožňuje připojení pagingového systému k výpočetním prostředkům nebo počítačové síti. Na kapesní přijímače jsou manuálně či automatizovaně odesílány číselné nebo textové zprávy. Možné je propojení a podnikovou elektronickou poštou či sítí intranet. K výpočetnímu prostředku může systém být buď přímo nebo přes modemové spojení pomocí komutovaných či pevných linek. Rozhraní  je vybaveno 3 porty RS232c.

Modul FCPC

Modul FCPC pro připojení automatizovaných systémů
Tento modul se připojuje na výstup pro tiskárnu jakéhokoliv řídícího systému, který by jinak bylo komplikované propojit s pagingovým systémem. FCPC dokáže odfiltrovat ze sledu znaků posílaných na tiskárnu důležité informace a ty pak předá pagingovému systému, který je odešle na patřičný pager či skupinu pagerů. Toto řešení je vhodné především v případech, kdy je obtížné či finančně příliš náročné upravit nějaký IT systém tak, aby sám posílal do pagingového systému potřebná hlášení a zprávy příslušným uživatelům.

Logger

Modul C3LA pro archivaci provozu na tiskárně
Tento modul slouží pro zaznamenávání provozu systému na připojené tiskárně. Zaznamenané údaje obsahují čas a datum odeslání zprávy, modul, ze kterého byla zpráva odeslána, číslo kapesního přijímače, obsah číselné či textové zprávy, typ akustické signalizace a úroveň priority, ze kterou byla zpráva odeslána. Modul nalézá uplatnění zejména v systémech s velkým počtem účastníků a slouží především pro účely archivace a případné následné prokazování.

DLC modul

Modul DLC pro spínací kontakty
Moduly DLC pro spínací kontakty jsou vybaveny 16 vstupy pro připojení spínacích kontaktů. Na tato rozhraní se zpravidla připojují různá podniková zařízení, která signalizují své provozní stavy sepnutím či rozepnutím určitého kontaktu. Na základě sepnutí příslušného kontaktu systém odešle předem definovanou zprávu jednotlivci nebo skupině. Této zprávě je také přiřazena určitá priorita a typ akustické signalizace. Moduly se připojují na hlavní datovou sběrnici systému. V systému ACCESS 3000 je možné využít až  992 spínacích kontaktů.

Nabíjecí stojany

Nabíjecí stojany
Nabíjecí stojany umožňují provoz určitých kapesních přijímačů s akumulátory a možností jejich dobíjení ve skupinových nabíjecích stojanech. Mimo funkce dobíjení jsou nabíjecí stojany vybaveny také registrací absence, kdy po založení přijímače do jakékoliv pozice a v kterémkoliv místě systém volajícímu oznámí nepřítomnost volaného. Nabíjecí stojany bývají zpravidla umístěny na vrátnicích podniku.

Koncentrátor NS

Koncentrátor nabíjecích stojanů
Koncentrátor nabíjecích stojanů je modul, který nalézá uplatnění v systémech s velkým počtem kapesních přijímačů, které jsou provozovány s akumulátory. Používá se v případech, kdy je zapotřebí připojit na systémovou sběrnici velké množství nabíjecích stojanů s registrací absence. Umožňuje provoz nabíjecích stojanů pro tisíce kapesních přijímačů.
 

Modul dálkového propojení

Modul dálkového propojení C3GA
Modul slouží pro propojení vzdálených částí systému pomocí trvalého modemového spojení. Příkladem aplikace může být organizace s několika provozy v rámci města. Pokud se pomocí těchto modulů vzdálené části propojí, vzniká jeden systém s centrální databází účastníků.

Dialout modul

Rozhraní pro veřejný paging C3GC
Rozhraní C3GC umožňuje propojit pagingový systém MULTITONE s veřejným pagingovým systémem pomocí trvalého nebo komutovaného modemového spojení.

Modul pro jiný paging

Rozhraní pro jiný podnikový pagingový systém
Pomocí tohoto modulu je možné k systému ACCESS 3000 připojit pagingový systém jiného výrobce. Propojení umožní jednotný přístup do systému, jednotný očíslovací plán a jednotný postup při vyvolávání jak u přijímačů MULTITONE, tak u jiných kapesních přijímačů. Používá se například v případě, že podnik již vlastní nějaký starší pagingový systém, který by bylo škoda vyřadit z provozu při instalaci ACCESS 3000.

Vysílač RPT670

Základnový vysílač RPT670
Připojuje se ke kodéru a vysílá radiový signál pomocí připojené antény pagerům uživatelů pagingového systému.
Dodává se pro pásmo HF (27MHz) a UHF (450MHz).
Vysílací výkon je 2,5W, modulace FM (analogová).

RPT503

Základnový vysílač RPT500
Nejnovější pagingový vysílač firmy Multitone.
Díky oscilátoru s frekvenční syntézou je pracovní kmitočet programovatelný.
Vysílací výkon 1-5W, modulace FM is FSK (vhodný jak pro firemní protokoly Multitone Mk6 a Mk7 tak pro populární POCSAG.
Obsahuje obvody pro synchronizaci více vysílačů v režimu simulcast.
Dodává se pro pásmo HF (27MHz) a UHF (450MHz)

spřátelené weby: www.paging.cz , www.pager.cz